אורח החיים האמריקני מתבטא בין היתר גם בתחומים הקשורים לנדל"ן: טכנולוגיות בנייה, שטחי מגורים סטנדרטיים, עיצוב עירוני, שימוש ברכבים פרטיים, מספר ילדים במשפחה, סמכויות של הרשויות המקומיות בנוגע לאישורי בנייה,  וכדומה. באופן גס, ניתן להצביע על שני סוגים או טיפוסים…