Tag: יוסי טוביהו

סרטון הדרכה חדש של יוסי טוביהו למשקיעי נדל"ן לצפייה:

TGI יוסי טוביהו ושרון שאתי

חברת TGI, היא חברת נדל"ן המתמחה בהשקעות נדל"ן בחו"ל, החברה שבראשותה עומד יוסי טוביהו, מתרכזת בביצוע השקעות נדל"ן בארצות כמו תאילנד, קוסטה ריקה, רומניה, ארה"ב וקנדה. לחברה ניסיון עשיר בניהול השקעות נדל"ן בחו"ל, והיא מאמינה במוטו לפיו התשואה של נכס…